Tankönyv

Modals with the continuous aspect (modális segédigék folyamatos igealakkal)

Azt fogjuk megtanulni, hogy a modális segédigék nem csak egyszerű igealakokkal, hanem folyamatossal is használhatóak. Azoknak ajánljuk, akik a leggyakoribb modálisok használatát és jelentését már ismerik.

1. A modális segédige formai használata

Modális segédigének nevezzük többek között a will, can, could, should, may, might, must, would szavakat. Ezek jelentéséről már korábban tanultál (vagy ha nem, akkor kezdd azzal).

A modális segédigékre általában igaz, hogy utánuk az ige úgynevezett szótári alakban kell szerepeljen. Ez azt jelenti, hogy nem toldalékoljuk, nem teszünk rá egyes szám harmadik személy S-ragot vagy nem tesszük múlt időbe stb.

 1. Can you swim?
  Tudsz úszni?
 2. You should ask Mr Brown about it.
  Brown urat kellene erről kérdezned.
 3. You could be a bit nicer to the children.
  Lehetnél egy kicsit kedvesebb a gyerekekkel.
 4. It may rain tomorrow.
  Lehet, hogy holnap esni fog.
 5. I will drive to work in the afternoon.
  Délután kocsival megyek dolgozni.
 6. I would help you if I had time.
  Segítenék neked, ha lenne időm.


2. Az igeidő: egyszerű vagy folyamatos

A fenti példákban látszik, hogy az ige mindenütt "csupasz" formában, szótári alakban szerepel. Tudjuk azonban, hogy négyféle igeidőnk van: egyszerű, folyamatos, befejezett és befejezett-folyamatos. Ezek az igeidők (jobb lenne szemléletnek nevezni, de már nem sokat tehetünk a berögzült rossz kifejezés ellen) megjelenhetnek szótári alakban is, főnévi igenévként is és még sok más formában. A fenti csupasz forma tehát azt jelentette mindenütt, hogy az igét az egyszerű igeidő (igeszemlélet) szótári alakjában használtuk.

Hogy néz ki az ige másféle igeidőkben, de szótári alakban? Minket itt most - a fokozatosság elvének tisztelete miatt - csak a folyamatos és az egyszerű érdekel. Mint tudjuk, az egyszerű igeidő maga az ige és kész. A folyamatos ezzel szemben a létige megfelelő alakja és a főige ing-es alakja. Nomármost mi a "megfelelő alak" ebben az esetben? - Nyilván kitaláltad, hiszen annyit mondtuk már itt fent: a szótári alak, a csupasz, ragozatlan, sallangtalan alak, így: be. A swim igének a szótári folyamatos alakja tehát ez: be swimming.

Ugyanígy tehát párokba lehet állítani ezeket is, egyszerű-folyamatos szótári alakokként: go - be going, walk - be walking, rain - be raining, ask - be asking és így tovább.

3. Modális segédigék folyamatos igealakkal

A segédigékkel együtt használt ige tehát biztosan valamilyen igeidőben van, noha ezt eddig jól eltitkoltuk előtted. Egyszerűen nem tud igeidő nélkül megjelenni: ha csupaszon áll (go, talk, write), akkor egyszerű igeidőben van. Ebből azonban az is következik, hogy a megnyilatkozás jelentésébe bele kell kalkulálni az illető igeidő jelentését is. Ha egyszerű igeidőt használok, akkor azét. Vagyis azt, hogy az eseményt teljes egészként, egyszeri történésként vagy állapotként, esetleg ismétlődésként kell értelmeznem. És ez valóban így is van, nézd meg a fenti példamondatoknál ezeket. Az 1. mondatban ismétlődés van, a 2-ben egyszeri esemény, a 3-ban állapot (ez nem is tehető folyamatosba, mint tudod), a 4-ben egyszeri esemény, a 5-ben és 6-ban szintén.

Ezzel szemben sokszor a folyamatos igeidőre van szükségünk, hiszen olyasmit akarunk mondani, hogy az illető esemény éppen zajlik, éppen folyamatában van adott időpontban. Az alábbiak mind ilyenek:

 1. The children should be sleeping already.
  A gyerekeknek már aludniuk kellene.
 2. I will be driving to work at 3pm.
  Délután háromkor éppen úton leszek, a munkahelyemre megyek majd.
 3. They may be trying to find us.
  Lehet, hogy éppen minket keresnek.
 4. You really shouldn't be asking so many stupid questions.
  Igazán nem kellen olyan sok hülye kérdést feltenned.
 5. You must be working a lot nowadays.
  Mostanában biztosan sokat dolgozol.
 6. We will be waiting for you outside.
  Majd kinn megvárunk (várni fogunk rád)
 7. The computer has to be working perfectly or we can't do this job.
  A számítógépnek tökéletesen kell működnie, különben nem tudjuk elvégezni ezt a munkát.
 8. You could be doing something much more useful than playing solitaire all the time.
  Csinálhatnál valami sokkal hasznosabb dolgot is, mintsem folyton passziánszozol.
 9. The Jacksons may be coming to see us at the weekend.
  Lehet, hogy a Jacksonék meglátogatnak minket a hétvégén.
 10. What can he be doing, I wonder?
  Vajon mit csinálhat most éppen?
 11. We mustn't be talking about him this way.
  Nem szabad róla ilyen módon beszélnünk.
 12. I would be enjoying the beach now if I didn't have to work.
  Most a strandon élvezném az életet, ha nem kellene dolgoznom.

A 7. mondat azt mondja, hogy a gyerekeknek épp most, e pillanatban kellene aludniuk (alvó állapotan, alvás közben), ezért erre az egyszerű igeidő nem alkalmas. A 8. mindat azt mondja, hogy egy adott pillanatban éppen zajlani fog a vezetés, ezért folyamatos igeidő szükséges. A 9. mondat szerint éppen most folyik talán az esemény és így tovább a többinél is.

Fontos látni, hogy jelentéskülönbség van a kétféle igeidő használatában segédigékkel is. Sok esetben nem túl nagy a különbség és éppenséggel ugyanabban a szituációban is mondható mindkettő, de a különbség megvan. Nézzük meg ezeket:

 1. I will wait for you outside.
  Kinn várok rád.
 2. I will be waiting for you outside.
  Kinn fogok várni rád.

A 18. mondat most hoz egy döntést, hogy megtörténik valami mindjárt - ez egyértelműen egyszerű igeidőt igényel. A 19. mondat azonban arra helyezi a hangsúlyt inkább, hogy mi lesz folyamatban nemsokára (vagy esetleg később), az adott időpontban éppen zajló eseményre azonban a folyamatos igeidő kell. Ugyanabban a szituációban használható mindkettő, de a jelentéskülönbség megvan. Más esetben azonban egyszerűen rossz lenne az egyik igeidő, vagy egészen mást jelentene.

 1. I will drive to work at 6pm.
  Hatkor megyek dolgozni.
 2. I will be driving to work at 6pm.
  Hatkor éppen úton leszek munkába.
 3. He must work a lot.
  Sokat kell dolgoznia. / Bizonyára sokat szokott dolgozni.
 4. He must be working a lot.
  Bizonyára sokat dolgozik mostanában.

Mivel a 20. mondat egyszerű igeidőt használ, úgy kell értelmeznünk, hogy akkor megtörténik majd valami - ebből pedig az jön ki, hogy nyilván akkor vagy akkoriban fog elindulni. A 21. ezzel szemben éppen zajló eseményt kell jelentsen. A must segédige (legalább) kétféle jelentéssel bír: vagy kötelességet, vagy valószínűséget jelent. Mivel a 22. mondat egyszerű igeidőben van, mindkét jelentés elfogadható - a pontosítást nyilván el tudja végeni majd a szövegkörnyezet. A 23. mondat folyamatos igeidejével azonban leginkább csak a valószínűség fér össze, hiszen e pillanatban érvényesülő kötelességről, ráadásul a sok-kal együtt szinte lehetetlen beszélni.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A dragonfly pedig szitakötőt jelent, s egyáltalán nem sárkányrepülőt :)