Tankönyv

Igei tárgyak (gerund or infinitive) alapfok

Megtanuljuk egy olyan nyelvtani jelenség alapjait, amely úton-útfélen használandó mindenféle angol nyelvi produkciódban. Az igei tárgyak formájáról lesz szó, más néven: gerund vagy infinitív kérdéséről.

1. Mit jelent az igei tárgy?

Azt jelenti, hogy a mondat tárgyának szerepében egy ige jelenik meg. Ez első látásra furcsa, hiszen a tárgyat alapvetően főnév szokta kifejezni: I often watch action films - itt például az action films a tárgy. A minket érdeklő esetekben a tárgy helyén is ige van. Ilyenek:

 1. I want to go home.
  Haza akarok menni.
 2. Bob advised me to take more exercise.
  Bob azt javasolta, mozogjak többet.
 3. He thinks everybody enjoys talking to inelligent people.
  Szerinte mindenki szeret intelligens emberekkel beszélgetni.
 4. John likes walking in the park.
  John szeret a parkban sétálni.

Ahogy láthatod, a fenti négy mondatból kettőben infinitív formájú a tárgy (to go, to take), másik kettőben pedig gerund (walking, talking). A kérdés most már az, hogy mikor melyik forma kell?

Mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy a legtöbb esetben nem cserélhető fel a két forma. A fenti négy mondat közül az erlső három teljesen rossz lenne, ha másféle formát használnál, a negyedik pedig értelmes lenne, de mást jelentene (kb olyasmit, hogy helyesnek, helyénvalónak tartja, nem pedig azt, hogy csak úgy élvezi - de erről később bőven is tanulsz majd).

Mi alapján választunk?

Ahogy a nyelvtanulás során szinte midnig, sajnos most is magolnod kell: a választás ugyanis a legtöbbször attól függ, hogy mi az állítmány igéje (tehát nem arról az igéről beszélünk, amelyiket gerund-be vagy infinitvbe teszünk, hanem az előtte álló főigéről). Az 1. mondatban a főige a want. Ezt az igét már a szótáradba is úgy kellett kiírnod (ha követted a tanácsokat), hogy want to do something, és ezzel máris úgy tanultad meg a want igét, hogy az után infinitív formájú ige kell (már ha ige jön utána, lehetne főnév is természetesen, "sok pénzt" is lehet akarni, nem csak "haza menni"). Az advise igét pedig így tanulod meg: advise someone to do something. Ezzel szemben már egész korán meg kellett tanulnod, hogy a szeret-nem szeret jelentésű igék után az igei tárgy (amit szeret-nem szeret az ember csinálni), -inges alakban, tehát gerund formában áll. Hát ilyen egyszerű: be kell magolnod mindet!

Máskor azonban nem magolás kérdése a dolog, hanem logikus döntés alapján kell választani. Ezt azonban ebben az anyagunkban nem tárgyaljuk részletesen. Azokról az esetekről van szó, amikor egy főigéhez használható mind a gerund, mind az infinitív forma, ám a kettő között jelentésbeli különbség van. Ez a különbség logikus szabályokat követve kiszámítható. Noha részletekbe nem bocsátkozunk, erre is adunk példát a 4. pontban.2. Gerund formájú tárgy

Az alábbi listában szereplő igék után használj gerund formájú igei tárgyat! Felhívjuk a figyelmedet máris, hogy van közöttük olyan, amelyik után infinitív is lehet, de akkor mást jelent az egész igei rész. Ezekről ebben az anyagban nem beszélünk részletesen, de magasabb szinteken fontos lesz. Az alábbi táblázatban a jelentést úgy adtuk meg, hogy az tükrözze az ige használatát (ha másféle formájú ige követi, akkor mást jelent a főige).

Csak gerund
like szeret, tetszik neki
love szeret, nagyon kedvel
enjoy élvezi, szereti
hate utál
go on folytat valamit
stop abbahagy, felfüggeszt valamit
don't mind nem okoz gondot a csinálása, nem bánja
finish befejezi, véghezviszi a dolgot
suggest * javasol valamit megtenni

* A suggest ige másképpen is használható még: suggest that someone should do seomething.

 1. Do you like walking in the park?
  Szeretsz a parkban sétálni?
 2. He drank a little beer and then went on talking about his journey Burma.
  Ivott egy kis sört, aztán folytatta a beszámolót a burmai útjáról. (tovább beszélt róla)
 3. Stop talkiing to me like this.
  Ne beszélj velem így! (hagyd abba az így beszélést!)
 4. I don't mind washing the dishes.
  Nem okoz gondot, hogy elmosogassak. nem bánom, megteszem)

3. Infinitív formájú tárgy

Csak infinitív
decide eldönti, hogy vmit tesz
forget elfelejt vmit megtenni
remember eszébe jut megtenni
hope reméli, hogy vmit megtesz majd
learn megtanul valamit csinálni
offer felajánlja, hogy vmit megtesz
plan tervezi, hogy vmit megtesz
pretend úgy tesz, mintha vmit tenne, tetteti
want akar vmit tenni
promise megígéri, hogy megteszi
 1. I learn to drive when I was seventeen.
  17 évesen tanultam meg vezetni.
 2. Did he offer to help you?
  Felajánlotta, hogy segít nektek?
 3. He pretended to be sleeping.
  Úgy tett, mintha aludna. Akvást színlelt.
 4. We are planning to move house soon.
  Úgy tervezzük, hamarosan elköltözünk.

4. Amikor mindkettő lehet

Sok olyan ige van, amelyik után gerund is, infinitív is jöhet, de a legtöbbnél mindig van valami különbség. A legtöbbször ez nagyon éles különbséget takar, így például a stop doing something jelentése: abbahagyja valaminek a csinálását, míg a stop to do seomthing azt jelenti: megáll, hogy valamit tegyen, leáll megtenni valamit. Ahogy fentebb már utaltunk rá, ezekről újabb anyagokban tárgyalunk bővebben.

Máskor nem túl éles a klönbség. Ilyen a start ige. start to do something, start doing something - mindkettő azt jelenti, elkezd valamit csinálni. Azonban nem cserélhető fel teljesen szabadon a kettő. Start to do something inkább akkor használatos, ha egyszeri, konkrét eseményről beszélünk, míg a start doing something inkább egy szokás kezdete.

 1. It started to rain early in the morning.
  Korán reggel kezdett esni az eső.
 2. I started working as a journalist after finishing college.
  Az egyetem elvégzése után kezdtem újságíróként dolgozni.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A "dióhéjban" (vagyis röviden, tömören) angolul is majdnem teljesen ugyanígy van: in a nutshell.