Tankönyv

Expressing necessity / Szükségszerűség kifejezése 1

Megtanuljuk, hogyan lehet a szükségszerűséget kifejezni angolul. Sorozatunk több részből áll, itt csak a segédigékkel foglalkozunk.

1. Modális segédigék szükségszerűségre

Jelen anyagunkban öt segédigét sorolunk fel. Ezek mindegyike képes kifejezni szükségszerűséget (vagy kötelességet, erősség függvényében), de nem mindig lehet őket felcserélni egymással. Vagy azért, mert más az erősségük, vagy mert bizonyos formákban nem használható egyik-másik. Az alábbiakban mindegyikről külön beszélünk.

Állító Tagadó Kérdő Múlt Befejezett
have to don't have to do you have to had to has had to
must - must you - -
should shouldn't should you should + perfect -
ought to oughtn't to ought you to ought + perfect -
- needn't need you needed to -


2. must

Kötelességet fejez ki, és ha valaki a magyar muszájhoz hasonlítja, nem jár messze az igazságtól. Mindenféle kötelességre mondhatjuk, de különösen is kiemelendő, hogy az "így illik, így várják el tőlünk" jelentést és a szabályok miatti kötelezettségeket ezzel fejezzük ki. Ezt szeretjük továbbá, ha úgynevezett "érzelmi kötelezettségről" beszélünk, mint például: "meg kell nézned ezt a filmet" (mert én azt gondolom, jó), vagy "muszáj megvennem ezt a dzsekit" (mert gyönyörű és nagyon kell nekem).

Formailag fontos, hogy semmilyen egyéb formája nincs az egyszerű jelen idő állító, kijelentő formán kívül. Nincs tehát sem múltja, sem tagadása, nem tehető befejezett igeidőbe és így tovább.

 1. You must be careful when youo cross the street.
  Óvatosnak kell lenni, ha átmész az utcán.
 2. I must buy this jacket, it is gorgeous.
  Meg kell vennem ezt a dszekit, gyönyörű.
 3. You must see this film, you will like it a lot.
  Meg kell nézned ezt a filmet, nagyon fog neked tetszeni.
 4. It is getting late, I must go now.
  Későre jár, most már mennem kell.

A mustn't formájú segédigéről ehelyütt nem beszélünk, de fontos tudni, hogy létezik, és nem azt jelenti, hogy "nem muszáj, nem szükséges", hanem azt, hogy valamit megtenni tilos.

3. have to

Ez is kötelezettség, és jelentésében a must segédigével rokon, olyannyira, hogy nagyon sokszor teljesen mindegy, melyiket használja az ember - de vigyázat: formailag nagy a különbség! A have to-nak mindenféle lehetséges formája megvan: múlt ideje, egyes szám harmadik személyű formája, tehető akármilyen igeidőbe, sőt, más segédigével együtt is használható. (Éppen ezért alakilag nem is tekinthető igazi segédigének, jelentését tekintve azonban egyértelműen az, hiszen egy igének a jelentését módosítja).

Tehát ha egyszerű jelen kijelentő állító mondatokról van szó, a két segédige felcserélhető, kivéve, ha olyan jelentéseket akarsz kifejezni, amelyeket fentebb a must esetén már ismertettünk, hiszen azokat a must tudja kifejezni.

 1. It is getting late, I have to go now.
  Későre jár, most már mennem kell.
 2. I don't have to work on Saturdays.
  Szombatonként nem kell dolgoznom.
 3. Do you have to talk about this all the time?
  Musázj mindig erről beszélned?
 4. I have always had to do such things on my own.
  Az ilyen dolgokat mindig is egyedül kellett elvégeznem.
 5. We will have to call the hotel.
  Fel kell majd hívnunk a szállodát.
 6. The children had to write an essay for the literature class.
  A gyerekeknek egy fogalmazást kellett írniuk az irodalom órára.
 7. You may have to check it again.
  Lehet, hogy újra ellenőrizned kell a dolgot.
 8. I didn't have to pay in advance.
  Nekem nem kellett előre fizetnem.

4. should. ought to

Ezt magyarra a kellene szóval szokás lefordítani, de nem biztos, hogy mindig az a megfelelő fordítás. Lényeg, hogy tanácsadásra is alkalmas a segédige, és arra is, hogy azt mondjuk, a kötelezettség a beszélő szerint fennáll. Erősségét tekintve tehát enyhébb ez, mnint a fenti két segédige (have to, must).

Az ought to segédige gyakorlatilag ugyanezt jelenti, de a stílusa hivatalosabb, formálisabb. Mindkettőnek van tagadása, és mindkettő úgy néz ki ilyenkor, hogy a not tagadószót rátesszük a segédigére: shouldn't, oughtn't to

 1. You should always check the windows before leaving the house.
  Mindig meg kellene nézned az ablakokat, mielőtt elmész otthonról.
 2. I should really stop spending money on such useless things.
  Tényleg nem kéne most már pénzt költenem ilyen haszontalan dolgokra.
 3. You should speak to the manager about this problem.
  Beszélned kellene a főnökkel erről a problémáról.
 4. Nobody should listen to him when he is talking about such things.
  Senkinek nem kéne figyelnie rá, amikor ilyesmiről beszél.
 5. You ought to know that this is breaching the rules.
  Tudnod kellene, hogy ez a szabályok megszegése.
 6. We oughtn't to be surprised by what he said.
  Nem kellene meglepődnünk azon, amit mondott.

Az ought to is használható ugyan kérdő formában (ought you to be...), de az anyanyelvi beszélők ezt annyire mesterkéltnek, természetellenesnek érzik, hogy kerülik a használatát, hacsak nem valamilyen nagyon emelkedett szöveget akarnak alkotni. Ilyen esetekre a should segédige alkalmas.

 1. What should I bring for the exursion?
  Mit hozzak (kellene hoznom) a kirándulásra?
 2. Who should I talk to if I have a question about credits?
  Kivel kell beszélnem, ha a kölcsönökről akarok kérdezni?

5. need

Kell, szükséges a jelentése. Segédigeként is hasznlható, ilyenkor normál segédigeként viselkedik, tehát szótári alakú ige kell utána, tagadása úgy néz ki, hogy a not tagadószót a need-re tesszük (needn't), és nincs múlt ideje. Van azonban egy teljesen normális need ige is, azt jelenti: szükséges valakinek megtenni valamit. Ilyenkor infinitív követi, és normál igék módjára használlatos: don't need to do sg, do you need to do sg, needed to do sg.

A furcsaság az, hogy állító kijelentőben a need segédigét nem nagyon használjuk, ilyenkor a need to do sg ige alkalmazandó inkább. Alapvetően leginkább a tagadó forma használatos a need segédigéből.

 1. You needn't ask anyone.
  Senkit nem kell megkérdezned.
 2. Need I be concerned if the light is flickery?
  Aggodalomra ad okot (aggódnom kell), ha a fény pislákolni kezd?

Egyéb formák

A szükségszerűséget számos más formával is ki lehet fejezni. Így kükönféle igék használatával, pl. a need to do something, vagy szenvedőben ezekkel: be required to, be supposed to stb. Ezekről külön anyagban fogunk tanulni.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Angolul nem szokás 20 órát mondani, az 8pm. Ha 20-at mondasz, azt military time-nak titulálják.