Tankönyv

Vocabulary list: Entertainment - level 2

Kezdők számára állítottunk össze egy rövid listát azokból a szavakból és kifejezésekből, amelyeket a szórakozással kapcsolatos témákhoz tudnak felhasználni angol nyelvű produkcióikban. A lista természetesen nem tekinthető normatívnak, kimerítőnek pedig még kevésbé!

Lista

English Magyar
theatre színház
cinema, movies mozi (movies - inkább amerikai)
pop/jazz/classical concert koncert
exhibition kiállítás
exhibition hall kiállítóterem
stadium stadion
art gallery képtár
actor, actress színész, színésznő
director rendező
artist művész
sculptor szobrász
painter festő
composer zeneszerző
conductor karmester
orchestra zenekar (csak a klasszikus)
pop/rock group, jazz band zenekar (könnyű műfajoké)
playwright drámaíró
play darab, színdarab
act, scene felvonás, jelenet/szin
ballet [bæleɪ] belett
opera house operaház
perform a play előad egy darabot
performing arts előadóművészet
exhibit kiállítani (mávet, festményt)
play a part eljátszik egy szerepet
applaud tapsol
permanent/temporary exhibition állandó/időszaki kiállítás


2. Példamondatok, kifejezések

 1. When was the last time you went to an exhibition?
  Mikor voltál utáljára kiállításon?
 2. Who played the part of Hamlet?
  Ki játszotta Hamlet szerepét?
 3. To tell you the truth, I have never been to a jazz concert.
  Az igazat megvallva még sosem voltam jazz koncerten.
 4. At the end of the movie, the audience applauded, which is quite unusual in my country.
  A film végén tapsolt a közönség, ami nálunk nagyon szokatlan.
 5. Besides the permanent exhibition (Rembrandt, Rubens, Vermeer etc), you can now also visit a great temporary exhibition.
  Az állandó kiállításon kívül egy nagyszerű időszaki kiállítást is látogatható.
 6. This version of the play was directed by Kenny Leon.
  A darabnak ezt a feldolgozását Kenny Leon rendezte.
 7. There is a small art gallery in the building with paintings by local artists.
  Az épületben egy kis képtár is van, helyi festők képeiből.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | go to the dogs - tönkremegy, elromlik.