Tankönyv

Reported Speech in the news 1

A függő beszéd alkalmazását vizsgáljuk meg néhány újságcikk mondatai alapján. Azoknak ajánljuk, akik már tisztában vannak a függő beszéd szabályaival.

1. Elméleti emlékeztető

Függő beszédben mindig van egy bevezető főmondat. Ha ez múlt idejű, akkor az alárendelt mellékmondatban úgynevezett igeidő-egyeztetést kell végrehajtani.

Ha kérdéseket teszünk függő beszédbe, akkor mindenképpen kell egy kötőszó. Ez eldöntendő kérdéseknél if vagy whether, kiegészítendő kérdésnél pedig az éppen aktuális kérdőszó.

A függő beszédben lévő mondat csak akkor kérdés, ha a főmondata kérdés. Az idézett mondat semmiképp nem állhat kérdő szórendben.2. Példaszöveg

Az alábbi szövegrészlet a BBC honlapján megjelent egyik híradásból való. Néhány olyan bekezdést és mondatot választottunk ki, melyben láthatod a függő beszéd tényleges, éles, hétköznapi használatát. Újsághíradásokban egészen mindennapos ez. Ahogy látni fogod, a függő beszéd szabályainak ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a szöveg mondandóját pontosan értelmezzük.

The chief constable of South Yorkshire has said1 the region will experience2 a rise in crime due to budget cuts.

Meredydd Hughes has told3 his police authority the spending reduction will affect4 every area of his force.

In a report he warned that5 a shrinking force and cuts in council services would have6 an impact.

Ministers have given7 assurances that neighbourhood policing and responding to emergencies will remain8 immune from the cuts.

...

In his report, Mr Hughes said9 government expectations of improving performance were10 "challenging if not unrealistic in the longer term".

And he said11 the negative impact [...] would be felt12 in years to come.

...

Mr Hughes said13 job losses in the wider community and fewer officers were14 a difficult combination.

He adds: "15We can anticipate an increase in unemployment."

 1. Nem múlt idejű (present perfect) a bevezető: azt mondta... A befejezett jelen nyilván annak köszönhető, hogy nem a cselekvés, hanem annak eredménye a cikk mondandója. Figyeld meg, hogy nincs kötőszó, jóllehet kevésbé formális stílusban lehetne egy that, de nem szokás.
 2. ez semmilyen változtatást nem mutat, a rendőr is így mondta eredetileg: emelkedést fog tapasztalni, will volt eredetileg is, megmarad annak, hiszen a bevezető jelen idő, present perfect volt.
 3. elmondta, hogy - ez megint befejezett jelen, tehát azt várjuk, hogy nem lesz igeidő-váltás.
 4. és tényleg nincs, will affect - hatással lesz rá. Ezt mondta eredetileg is.
 5. No, ez már egy egyszerű múlt (simple past) igeidő, tehát izgalommal várjuk, mi lesz az igeidőkkel...
 6. És lám, tényleg igaz, amit tanultunk: would szerepel, ami pedig a szabályunk értelmében a will segédigéből lesz igeidő-egyeztetés során. Ez tehát magyarul: a csökkenő rendőri állomány és a költségvetés csökkenésének hatása lesz, hiszen akkor eredetileg ezt mondja: will have an impact.
 7. Ez megint present perfect, tehát meglepődnénk, ha igeidőt váltana. A miniszterek garanciákat adtak...
 8. És valóban megmaradt a will: "nem érinti majd ezeket a költségcsökkentés".
 9. Ez egy szép egyszerű múlt: azt mondta, hogy... Várjuk az igeidő-váltást tehát. Vagyis bármi következik utána, ha az múltban lesz, azt jelennek kell értenünk, ha would lesz benne, akkor jövőnek és így tovább.
 10. És íme, simple past van itt, akkor tehát az agyunk ezt jól átalakítja úgy, hogy ez a jelenről szóljon, mert csak azért múlt, mert a bevezető mondat múltban volt. Tehát: "a kormányzati elvárások túlságosan merészek (jelen, most), ha nem éppen irreálisak hosszú távon."
 11. Megint simple past, tehát felkészülünk arra, hogy dekódoljuk majd az igeidő-egyeztetést.
 12. would - akkor ezt will-nek kell értelmezni eredeti elhangzásában. Tehát: "a negatív hatást évekig érezni lehet majd."
 13. múlt idő...
 14. akkor pedig ez a were eredetileg are, vagyis jelenről szól a mondat: "nem szerencsés kombináció (most, jelenben) a munkahelyek csökkenése és a kevesebb rendőr."
 15. Ezt is érdemes megfigyelni, itt semmiféle reported speech nincs, hiszen szó szerint idéz a cikk, idézőjellel, kettősponttal.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | It remains to be seen - na hát ezt még meglátjuk.