Tankönyv

Passive in various grammar structures - Szenvedő szerkezet különféle nyelvtannal

A szenvedő szerkezetet már ismerőknek szól ez az anyagunk. Bemutatjuk, hogy a szenvedő szerkezet bármiféle nyelvtani szerkezettel együtt is megjelenhet.

1. Szenvedő szerkezet - emlékeztető

A szenvedő szerkezet állítmányi része így néz ki: kell hozzá a létige az éppen megfelelő nyelvtani formában, majd pedig az eseményt kifejező ige befejezett melléknévi (harmadik) alakban.

[be] + ---3

Ezt a sémát már bizonyára alaposan megtanultad (na netán mégsem, akkor kezdd a bevezető anyagokkal!) A szenvedő szerkezetet az egyszerűség kedvéért minden tankönyv és nyelvtanár úgy tanítja, hogy a mondatok száz százaléka egyszerű igeidőben áll, eleinte jelenben, később pedig múltban. Így ilyen mondatok értelmezése és megalkotása már semmiképp sem okozhat gondot neked:

 1. This book was written by a famous American novelist.
  Ezt a könyvet egy híres amerikai regényíró írta.
 2. The children are usually put to bed after 8 pm.
  A gyerekeket általában este nyolc után fektetik le.
 3. English is spoken in a number of countries worldwide.
  Az angolt a világ számos országában beszélik.
 4. No problems were found.
  Nem találtak(-tunk) problémát.

Ez így mind rendben is van. Tudnod kell azonban, hogy a szenvedő szerkezet egy meghatározott kommunikációs stratégia, kommunikációs szándék miatt alakult ki, és ennek semmi köze sincs például az igeidőkhöz vagy a segédigékhez (és még folytathatnánk: a műveltető szerkezethez, a szórendi érdekességekhez és így tovább). Másképp fogalmazva: attól, hogy egy mondat szenvedőben van, még muszáj azt is eldönteni, hogy milyen igeidőbe tegyem, hogy használjak-e segédigét vagy sem, és ha igen, milyen legyen az, és így tovább. Következésképp: meg kell szoknod, hogy szenvedő szerkezetet másféle igeidőkkel is használhatsz (illetve használnod kell, amennyiben úgy hozza a helyzet, a kommunikációs szándékod), megjelenhet bármelyik segédige is vele és így tovább. Az alábbiakban a különféle igeidőkre és a segédigék használatára mutatunk példákat.2. Szenvedő szerkezet különféle igeidőkkel

Ne feledd a fent már megismételt szenvedő mondatsémát: a létigét kell az éppen megfelelő nyelvtani formába tenni. Vagyis az éppen megkívánt igeidőt is az létigén kell alkalmazni. Az 1-4 mondatokban is azt látod, hogy a létige van egyszerű jelenben (is, are) vagy egyszerű múltban (was, were). Nincs más dolgod tehát, mint a létigét tenni folyamatos jelenbe, folyamatos múltba, befejezett jelenbe és így tovább, abba, ami éppen szükséges.

 1. Are you being served?
  Már rendelt? (étteremben kérdezi így a pincér, szó szerint: önt kiszolgálják már?) present continuous
 2. The plan that is being prepared is as follows: ...
  A terv, ami épp most készül, a következő: ... (pesent continuous)
 3. We have been invited to a wedding.
  Meghívtak minket egy esküvőre. (present perfect)
 4. Now it has been announced that Roland Emmerich will be directing the film.
  Kihirdették (ki lett hirdetve), hogy Roland Emmerich fogja rendezni a filmet. (present perfect)
 5. He had been given a second chance but he wasn't successful.
  Egy második esélyt is kapott, de nem járt eredménnyel. (past perfect)
 6. He couldn't figure out what he was being asked, it made no sense to him.
  Nem tudott rájönni, mit kérdeznek tőle, semmi értelme nem volt a dolognak számára. (past continuous)
 7. At that time, the new manager was being shown around the factory.
  Akkor éppen az új főnököt vezették körbe a gyárban. (past continuous)

Megjegyzés: a perfect continuous (folyamatos-befejezett) igeidőt nem szívesen használják a beszélők szenvedő szerkezetben. A megfogalmazásunk nem véletlen: nem arról van szó, hogy lehetetlen lenne vagy bármilyen konkrét nyelvtani szabály tiltaná, hanem "egyszerűen" úgy érzik az anyanyelvi beszélők (is), hogy az túlságosan macerás, túlbonyolított forma, ezért kerülik azt. Ilyen lenne egyébként: This road has been being repaired for at least a year now. (Ezt az utat már vagy egy éve javítgatják). Az ilyen szituációkban inkább egészen másféle kifejezésmódot alkalmazunk, amivel kiküszöbölhetjük a perfect-continuous igeidőt szenvedő szerkezetben. Például így: This road has been under construction for at least a year now. Vagy: They have been repairing this road... - tehát akár elhagyhatjuk a szenvedőt, és cselekvővé alakítjuk a mondatot. Ha még segédige is kerülne mellé, akkor mindenképpen kerülendőnek tekintjük, például ezt: will have been being done (már ennyi ideje lesz csinálva), should have been being (kellett volna, hogy már X ideje csinálják) stb. Ezeket ismét teljesen más nyelvi eszközökkel szeretjük elmondani. Óvás: nem azt mondtuk, hogy a perfect-continuous kerülendő, hanem azt, hogy szenvedő szerkezetben inkább más kifejezésmódot alkalmazunk helyette!

Ha ezen elcsodálkozol, igazad van. De semmiképp se tartsd ezt az angol nyelv különcségének! Gondolj bele abba, amin iskolás gyerekek sokszor kacarásznak nyelvtani vizsgálódások nyomán: magyarul a "csuklani" ige egyes szám második személyű felszólító alakja mi legyen? csukolj? És a "tetszeni" ugyanilyen alakja? tessél? tetsszél? - lám, ezeket mi is kerüljük magyarul.

3. Szenvedő szerkezet segédigékkel

Emlékeztető: modális segédigék után az ige vagy szótári alakban, vagy perfect alakban áll. Ha perfect alak jön utána, akkor az esetek többségében múltra utal a mondat.

 1. This job has to be done before the weekend.
  Ezt a munkát a hétvége előtt el kell végezni.
 2. When a woman is on maternity leave she should be notified in writing that redundancies are planned in their place of employment.
  Ha a nő szülési szabadságon van, írásben kell őt értesíteni, ha a munkahelyén leépítést terveznek.
 3. This poem must have been written by a romatic poet.
  Ezt a verset minden bizonnyal egy romantikus költő írta.
 4. How can this box be opened?
  Hogy lehet ezt a dobozt kinyitni?
 5. You may be sent to prison for such a crime.
  Egy ilyen bűncselekményért börtönbe is zárhatnak.
 6. Who should be held responsible for this?
  Kit terhelhet a felelősség ezért? /Kit kell felelősnek tartani
 7. This method ought to be used with great caution.
  Ezt a módszert nagy körültekintéssel kell (ajánlatos) használni.
 8. This mail might have been sent to you by mistake.
  Lehet, hogy ezt az emailt véletlenül küldték el neked.
 9. The whole area had to be taken care of and thoroughly cleaned.
  Az egész területet gondozásba kellett venni és alaposan meg kellett tisztítani.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Ha neaggyisten "megszorító intézkedésekről" kellene beszélned, hát ezt a kifejezést használd: austerity measures.