Tankönyv

Indefinite pronouns - határozatlan névmások

Megtanuljuk, hogyan kell képezni angolul az olyan szavakat, mint magyarul a "valaki, valahol, valami, senki, bármi" stb. Vagyis a határozatlan névmásokról tanulunk.

1. Határozatlan névmások

Határozatlan névmás az olyan szó, ami egy meghatározatlan mennyiségre, helyre, személyre stb. vonatkozik. Ebbe a - tudományosnak a legkevésbé sem nevezhető - definícióba persze rengeteg szó beletartozhat, és valóban: különféle nyelvkönyvek egészen változatos felsorolásokat vonultatnak fel. Mi az alábbiakban ezek közül csak néhányat fogunk megvizsgálni. Azokat, amelyeket szóösszetétellel tudunk megalkotni. Veszünk négy előtagot, és megtanuljuk, hogy ezeket milyen szavakhoz lehet tapasztani, hogy ilyen névmásokat kapjunk, és hogy ezek így mit jelentenek. Az előtagok: some-, any-, every- és no-. A magyar fordításokkal nem tudjuk pontosan visszaadni a jelentésüket és a használatukat - éppen ezért kerekítettünk egy szép oktatóanyagot hozzá. Íme:2. Előtagok és utótagok

Az alábbiakban bemutatunk négy olyan szócskát, amelyet előtagnak is nevezhetünk, mert bizonyos egyéb szavak elé tehetjük őket, és így kaphatunk határozatlan névmásokat. Az előtagok tehát a some-, any-, no-, every-. Az utótagok lehetnek: body, one, thing, where. Ezen kívül léteznek olyan utótagok, amelyek nem mindegyik előtaggal kapcsolódhatnak. Ezekről ebben az anyagban nem beszélünk, de érdemes felfigyelni rájuk már most. Ilyenekről van szó: somehow (valahogyan), anyway (akárhogyan is), someplace (valahol) stb.

A body és a one egyaránt személyre utal, tehát valaki, mindenki, bárki, senki jelentésű lehet a megfelelő előtagokkal. A kettő között sokszor nehéz különbséget tenni, de általában: konkrét személyekre a one, míg általános, teljesen meghatározatlan személyekre a body alkalmazható. Ha egy meghatározott csoport ismert tagjairól beszélek, akkor tehát inkább someone (= valaki, akit ismerhetünk, de nem tudjuk, kiről van szó pontosan), és somebody, ha azt mondjuk: gyakorlatilag bárki lehet, nyilván olyan is, akit egyáltalán nem ismerünk. Ez az "ismeretség" persze óvatosan kezelendő, nem tényleges személyes ismeretségről beszélünk, hanem a korábban már említett "egy meghatározott csoportba" tartozásról inkább.

2.1 some

A magyar vala- előtagnak szokott megfelelni, de fontos, hogy kérdő és tagadó mondatokban csak kivételes esetekben szerepelhet. Nem szerepelhet ilyenekben, ha valaminek a létezéséről beszélünk.

 1. Someone left the windows open again.
  Valaki már megint nyitva hagyta az ablakokat.
 2. Everybody needs somebody to love.
  Mindenkinek szüksége van valakire, akit szeret/szeressen. (dal címe)
 3. I want to ask you something personal. Can I?
  Kérdezni akarok tőled valami személyeset. Szabad?
 4. I think he lives somewhere in Spain.
  Azt hiszem, valahol Spanyolországban lakik.
 5. I hope I didn't forget something important.
  Remélem, nem felejtettem el valami fontosat.
 6. Do you know someone who can help us with this?
  Ismersz valakit, aki tudna nekünk segíteni ebben?

Látható, hogy az 5. és 6. mondatban is some- előtag szerepel, pedig az egyik tagadás, a másik kérdés. Ám egyik mondatban sem valaminek a létezéséről beszélünk, így jogos a some- használata. Egyébként a létezéses mondatokban a some-ot az any váltaná ki. De vesd össze ezeket a mondatokat az any-s párjukkal: az 5. azt jelentené, "semmi fontosat nem felejtettem el", míg a some változat azt mondja, "remélem, valami fontosat nem felejtettem el" - itt tehát egy valamiről van szó, az any ezt nem tudná kifejezni. A 6-ban pedig nyilvánvalóan van olyan, aki segíteni tudna, a kérdés itt az, ismersz-e ilyen embert. Az any-s változattal ez lenne: "ismersz bárkit is, aki..." - mert egyáltalán kérdéses, hogy van-e ilyen ember.

2.2. any

Két jelentése van, attól függően, milyen mondatfajtában szerepel. Állító mondatban a magyar bár- előtagnak szokott megfelelni: bárki, bármi, bárhol. Tagadó és kérdő mondatokban azonban a fent már bőségesen emlegetett szabály miatt a some kiváltására szolgál, ami viszont a magyar mondatokban kétféle formának felel meg. Kérdő mondatban valaki, valami, valahol, míg tagadó mondatokban senki, semmi, sehol. Ez kiválóan példázza azt, amit a bevezető sorokban mondtunk: szótárilag ezt nagyon nehéz megfogni, hiszen kénytelen a szótáríró azt mondani, hogy az anybody magyarul valaki, bárki, senki - de hát ez magában persze kevés. Attól függ, hogy kijelentés, kérdés vagy tagadás tartalmazza a szót.

 1. Anyone can whistle.
  Fütyülni bárki tud. (musical címe)
 2. Anybody can tell you where to find the station.
  Bárki meg tudja mondani, merre van a pályaudvar.
 3. You can stay anywhere, but it's relatively expensive.
  Bárhol megszállhatsz, de viszonylag drága.
 4. Anything you say or do can be held against you in the court of law.
  Bármi, amit mondasz vagy csinálsz, felhasználható ellened a bíróságon.
 5. I think it is a boring place, at least I didn't find anything interesting there.
  Szerintem egy unalmas hely, legalább is én semmi érdekeset nem találtam ott.
 6. Did you find anything interesting in the shops?
  Találtál valami (bármi) érdekeset a boltokban?
 7. Don't talk to anybody about this.
  Erről senkinek ne beszélj!
 8. They couldn't ask anyone to help them.
  Senkit nem tudtak megkérni, hogy segítsen nekik.
 9. We went to see the town centre but we didn't go anywhere else.
  Megnéztük a városközpontot, de sehova máshova nem mentünk.

2.3 every

A magyar minden- kezdetű névmásoknak felel meg.

 1. You seem to know everyone here.
  Úgy látszik, te mindenkit ismersz itt.
 2. Everybody wants to live in peace.
  Mindenki békességben szeretne élni.
 3. Maybe he doesn't know everything about plants but he is a marvellous gardener anyway.
  Lehet, hogy nem tud mindent a növényekről, de akkor is egy ragyogó kertész.
 4. Did you buy everything for the party?
  Mindent megvettél a partyhoz?
 5. Did you really tell them everything about your plans?
  Tényleg mindent elmondtál nekik a terveidről?
 6. You can find such shops almost everywhere.
  I)lyen boltot szinte mindenütt találsz.
 7. Did you look everywhere? Maybe it is under the bed.
  Mindenütt megnézted? Lehet, hogy az ágy alatt van.

2.4 no

A magyar megfelelője a se-, vagyis azt mondja, hogy egyetlen ember, dolog vagy hely sem. Vigyázz a nothing kiejtésére, itt nem tartja meg a no az alapkiejtését: ['nʌθɪŋ]

Fontos, hogy tagadó mondatokban az ilyen névmásokat művelt beszédben nem ajánlatos használni. Ezt az úgynevezett dupla tagadás (double negative) tiltása követeli meg. Mivel ezek a névmások tagadónak minősülnek, ezért kizárólag állító vagy kérdő mondatokban használhatóak.

Ez azonban olyan "szabály", amit a nyelvművelők találtak ki csak úgy saját szeszélyük (és nem a nyelv vizsgálata) alapján, s mint általában minden ilyen, a tényleges beszélt nyelvhez semmi köze sincs, ez egyszerűen nem létező szabály. A "didn't see nothing" kifejezésre a Google keresője jelen írás készülésének pillanatában 18 millió találatot adott, pedig ez csak az a nyelvi produkció, amit a honlapokra felkerülő szövegek szerzői alkottak, kizárólag a see igével egyszerű múlt időben, és nincs benne az a sokszázmillió anyanyelvi beszélő, aki nem ír internetes blogot, újságot, fórumbejegyzést stb. Ennek ellenére a dupla tagadás nem számít műveltnek, tehát a nyelvtanuló jobban teszi, ha nem használja azt, kiváltképp, ha nyelvtudását üzleti vagy egyéb tárgyalásokon, állásinterjúkon, vagy csupán nyelvvizsgákon akarja kamatoztatni.

 1. You said nothing about this to me.
  Erről nekem semmit nem mondtál.
 2. Noone was hurt in the accident.
  A balesetben senki sem sérült meg.
 3. I saw nothing.
  Semmit sem láttam.
 4. Did you notice nothing suspicious?
  Semmi gyanúsat nem vettél észre?
 5. She feels that nobody is interested in her.
  Úgy érzi, hogy ő senkit sem érdekel.
 6. We had nowhere to stay.
  Nem volt hol megszállnunk.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A vizigótot angolul Visigoth-nak mondjuk. Úgyhogy ha azt hitted volna, hogy vannak vízi, valamint szárazföldi gótok, az baj.