Tankönyv

Writing a CV: phrases 1 - szakmai önéletrajz írása: kifejezések 1

Szakmai önéletrajz sorozatunkban most megtanulunk néhány hasznos kifejezést. Ezeket felhasználhatod a CV-nek abban a részében, amelyben a munkatapasztalatodat írod le. Kis változtatások bizonyára szükségesek majd, hogy a saját munkatapasztalatodhoz illeszd őket.

English Hungarian
Manage and monitor a project vezeti és monitorozza a projektet
Supervise the work activities of ... Vezeti a ... munkatevékenységét
coordinate the activities of... a ... tevékenységeit koordinálja
Prepare of short and long term plans for... Rövid- és hosszútávő tervek kidolgozása
monitor the operation of az ... működésének monitorozása
Participated in részt vett ...-ben
strategic forward-planning stratégiai tervezés
the application of current ... methods modern ... módszerek alkalmazása
involvement in decision-making részvétel a döntéshozatalban
Proven management skills Bizonyított vezetői képességek
responsible for the provision of... a ... biztosításáért voltam felelős
Fostering commercial relations with... kereskedelmi kapcsolatok ápolása ....-val
have hosted a number of important events, such as számos fontos esemény házigazdája voltam, többek között...
During my time here we achieved a steep increase in... Ottlétem alatt jelentős fejlődést értnünk el...
responsible for the day to day management ... napi vezetéséért voltam felelős
I was active as an... ...ként tevékenykedtem

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Most már itt az ideje, hogy megtanuld a "kanbuli" angol megfelelőjét: stag night, stag party