Tankönyv

Articles 3 - Institutions (névelők - intézmények)

Ebben az oktatóanyagban azt mutatjuk be, hogy egy névelőhasználatra vonatkozó szabályt milyen módon és milyen esetekben ír fölül egy másik, erősebb nyelvtani szabály. Először tehát nézzük meg a kiinduló szabályt:

1. A determinánsszabály

Ha a főnév megszámolható és egyes számú, akkor determináns nélkül nem állhat.

A determináns azt jelenti: névelő vagy névmás. Ha tehát számolható és egyes számú a főnév (pl. pencil, church, man, breakfast), akkor a mondat csak akkor lesz helyes, ha a főnév előtt szerepel valamilyen névelő (a, an, the), vagy valamilyen névmás (this, my, our stb.). Ezért helyesek ezek a mondatok: This is my pen. We went to the museum. Mary bought us a bottle of wine., de nem helyesek ezek: *Mary is doctor. *John reads book. - a doctor, book szavak ugyanis számolhatót jelentenek, viszont nincs előttük sem névelő, sem névmás.2. Az "intézményszabály"

2.1 Alapszabály

Ha bizonyos főneveket "intézményként" említünk, s az intézményt rendeltetésszerű használatában alkalmazzuk a mondatban, akkor nulla névelővel kell használni őket.

 1. Gábor went to school in Budapest.
  Gábor Budapesten járt iskolába.
 2. My grandparents go to church every Sunday.
  A nagyszüleim minden vasárnap templomba mennek.
 3. School starts in September.
  Az iskola szepetemberben kezdődik.
 4. He studied law at university.
  Jogot tanult az egyetemen.
 5. He was just 17 when he was taken to prison.
  Alig volt 17 éves, amikor börtönbe került.
 6. They started to work together when they were at college.
  Akkor kezdtek együtt dolgozni, amikor főiskolára jártak.
 7. I was in hospital for 2 months.
  Két hónapig voltam kórházban.

Az "intézmény" címke csak amolyan irodalmi túlzás, ugyanis nem mindegyik intézményről állít valamit a szabály. Leginkább ezek tartoznak ide: church, school, university, college, prison, hospital. Érdemes felfigyelni rá, hogy nem tulajdonnevekről szól a szabály - a fenti példák mind köznevek -, sőt, ha tulajdonnevet használunk, akkor már nem érvényes a szabályunk (így aztán további okunk van irodalmi túlzásnak nevezni az "intézmény" címkét).

A fenti példák (1-7.) tehát az intézményszabály használatával nulla névelős (vagy ha tetszik: névelő nélküli) főneveket tartalmaznak. Ez ellentmond a bevezetőben említett szabálynak, hiszen mindegyik mondatban egyes számú és számolható főnévről van szó. Az intézményszabály következésképpen erősebb, mint a determinánsos szabály.

2.2 Mit jelent a "rendeltetésszerű"

Az intézményszabály fontos része ez: ha az intézményt rendeltetésszerűen használjuk. Ez azt jelenti, hogy az illető intézményt a szokásoknak megfelelően az alapvető rendeltetési céljára használják: a templomba istentiszteletre, imádkozni megy az ember, a börtönbe letölteni a bűntetését, az iskolába, egyetemre tanulni, a kórházba pedig gyógyulni. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az intézményszabály sem lép életbe, tehát marad az alapszabály, ami szerint kell valamilyen determináns.

 1. We also went to the church to see the famous paintings.
  Bementünk a templomba is megnézni a híres festményeket.
 2. Joanna went to the school to talk to the teachers.
  Joanna elment az iskolába, hogy beszéljen a tanárokkal.
 3. Kulov himself went to the prison in an attempt to negotiate with inmates.
  Maga Kulov is elment a börtönbe, hogy tárgyaljon a fogvatartottakkal.

A nyelvi elemzés iránt érdeklődők érdekesnek találhatják, hogy a magyar nyelv is megkülönbözti a két jelentést, erre pedig az úgynevezett igemódosítókat használja fel. A szabály ez: ha az intézményt rendeltetésszerűen használják, az intézmény megnevezése legyen igemódosító, ha pedig nem, akkor legyen az ige vonzata. Igemódosítósan: Jancsi iskolába jár. Pétert börtönbe vitték. Mari kórházba került. - itt az iskolába, börtönbe stb. elemek úgy viselkednek, mint az igekötők (hiszen azok is). Nem igemódosítóként, tehát nem rendeltetésszerűen: Jancsi az iskolába jár. / Jancsi sokszor jár az iskolába. (talán dolgozni?) Pétert elvitték a börtönbe. (nem biztos, hogy rabként, lehet, hogy felmérést készít ott, és kocsival vitték valakik) Mari bekerült a kórházba. (lehet, hogy a régen áhított ápolónői állást szerezte meg). Ugyanezek az értelmezések ki vannak zárva az előző, igemódosítós verziókból, tehát a Mari kórházba került semmiképp sem jelentheti azt, hogy ápolónői állást kapott a kórházban, csakis egyet jelenthet: betegként került oda. Lényeges, hogy a magyarban is fontos szerepet játszik a névelő is, az igemódosítói szerep önmagában nem elegendő. Tehát a * Mari bekerült kórházba. mondat nem jó.

Az intézményszabály felvet egy problémát. A nem hivatalos kontextusokban, főleg az amerikaiban bizonyos főnevek esetében eltűnni látszik a szabály. Így tehát a He was taken to the hospital mondat teljesen helyénvalónak minősülhet akkor is, ha az illetőt egy baleset után vitték kórházba kezelésre. A brit nyelvvizsgákra készülő nyelvtanulónak azonban azt ajánljuk, tartsa be a szabályt a fent felsorolt főnevek esetében mindig.

2.3 A szabály kiterjesztése

Hogy az "intézmény" címke végérvényesen elveszítse érvényességét, azt kell mondanunk, hogy a szabály nem csak ilyen intézményszerű főnevek esetében alkalmazandó, hanem (többek között) ezeknél is: breakfast, lunch, dinner, supper, tea (étkezések nevei), work, bed, theatre, cinema, TV, television. A rendeltetésszerűség továbbra is fontos szerepet játszik, tehát az étkezések esetében ha "egyszerűen" reggelizésről, vacsorázásról van szó, a work esetében a munkahelyről mint munkavégzésről és így tovább.

 1. We usually have breakfast at 7.
  Általában hétkor reggelizünk.
 2. Lunch is ready.
  Kész az ebéd.
 3. What time do you usually start work?
  Hánykor szoktat elkezdeni a munkát?
 4. We went to bed very early last night.
  Tegnap nagyon korán feküdünk le.
 5. They often go to theatre.
  Gyakran mennek színházba.
 6. I don't watch television a lot.
  Nem sokszor nézek tévét.

Az itt tárgyalt főnevek esetében azonban sok más szabály is érvényre juthat, tehát a névelőhasználat sokszor módosulhat. Különösen is igaz ez a theatre, cinema szavakra, amelyek mind határozott, mind nulla névelővel is használatosak ugyanabban az értelemben, "rendeltetésszerű" használatkor. Az étkezések nevei pedig névmásokkal együtt is szerepelhetnek (He had his lunch very early), és határozatlan névelővel együtt is (We had an enormous breakfast). A további szabályokat később érdemes megtanulni, miközben emlékezni kell erre a szabályra is.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Britannia nevű ország pedig nem létezik ma. A Britain szót magyarra Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság módon fordítsd!