Tankönyv

Dates (Dátumok)

A dátumok írásánál és olvasásánál a brit és az amerikai szokások eltérőek, bár - mint azt már máshol is megszokhattuk - az amerikai szokások itt is "beférkőznek" a britbe, így a brit nyelvhasználatban az amerikai megoldás is előfordul egyre gyakrabban.

A lényegi különbség a dátum részeinek sorrendjében van: az amerikai hónap - nap - év, míg a brit nap - hónap - év sorrendben szokta írni őket. Mind a nyelvvizsgákon, mind a hétköznapi és hivatalos levelezésben elfogadható mindkét forma, ha egyértelműen kiderül a dátum maga.

1. Az íráskép

Sokféle megoldás található, ám ezek közül csak az alábbiakat ajánljuk:

 1. 17 July 2006
 2. July 17 2006
 3. 17th July 2006
 4. July 17th 2006
 5. July 17th 06
 6. July 17th '06

A sorrend tehát mindkét formában elfogadható. A napok nevét sorszámnévként kell kezelni, de nem feltétlenül szükséges kiírni a sorszámnév végződését. Ha megtesszük, akkor a sorszámnév utolsó két betűjét kell kiírni akár felső indexbe, akár a szám után közvetlenül, helykihagyás nélkül. A lehetséges sorszámnévvégződések: st, nd, rd, th (first, second, third, minden más, pl. tenth). (A magyar szokásoktól eltérően a sorszámnevet NEM jelölhetjük ponttal!) Az évszám mindig az utolsó helyen áll. Ha rövidítve akarjuk írni, akkor az utolsó két számjegyet írjuk le. Az angolban is létező szokás aposztrófot tenni ilyenkor az évszám elé, jelölve, hogy kihagytuk az első két számjegyet, de ez el is maradhat.

Nem javasoljuk azt a megoldást, amikor a hónapot is számokkal írjuk le, hiszen ekkor - a fent említett kétféle sorrendi megoldás miatt - elképzelhető, hogy nem fogjuk tudni visszafejteni a dátumot, mert nem fogjuk tudni, hogy melyik szám jelöli a napot és melyik a hónapot. A példánkban szereplő 17/07/06 még egyértelműen értelmezhető (nincs tizenhetedik hónap), ám a július negyedikén lefirkantott 04/07/06 mások által teljes joggal értelmezhető április hetedikeként is (külföldiek által - akár saját magunk által is tehát - pedig akár 2004. július 6. is megfejthető lehetne). Minden esetben kerüld tehát ezt a megoldást! A perjellel (slash) elválasztott forma ebben az esetben egyébként a leginkább megszokott megoldás.

Ha az évszám nem szerepel a dátumban, akkor is érvényesek a fent leírtak, csak egyszerűen elmarad az évszám.2. Hogyan kell kiolvasni?

Itt nem a mikor kérdésre válaszolva olvassuk, hanem dátumként. Tehát nem július tizenhetedikén, hanem július tizenhetedike formában.

Mint az írásnál, itt is többféle megoldás kínálkozik:

 1. the seventeenth of July, two thousand six
 2. July the seventeenth two thousand six
 3. July seventeenth two thousand six

A legformálisabb, legiskolásabb megoldás a 7. példában látható. A másik kettő is elfogadható, de azokat informálisnak minősíthetjük.

A mikor kérdésre válaszolva két változtatást kell tenni: az egésznek az elejére egy on prepozíciót, az évszám elé pedig egy in prepozíciót kell tenni. Ez utóbbi informálisabb környezetben el is maradhat.

 1. on the seventeenth of July, in two thousand six
 2. on July the seventeenth two thousand six

Ha nem szerepel évszám a dátumban, akkor mindenképpen szokás prepozíciókat használni az olvasásban, így:

 1. on the seventeenth of July
 2. on July the seventeenth

Még akkor is, ha sokszor prepozíció nélkül halljuk őket anyanyelviektől (filmekben, itt-ott). De hát magyarul is mondjuk néha, hogy júli nyolc, de ettől még nem lesz szabály értékű a júli forma.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | go to the dogs - tönkremegy, elromlik.