Tankönyv

Prepositions (Elöljárószók) - bevezető

1. A szófajról

Ez a szófaj nem létezik a magyar nyelvben, ezért azoknak, akik még nem tanultak más idegen nyelvet korábban, különösen is fontos, hogy megismerjék a természetét, az angolban ugyanis úton-útfélen prepozíciókat használunk - mindjárt meglátod, miért.

A prepozíció maga latin szó, két tagból áll: pre, ami azt jelenti, "valami előtt", és pozíció, ami "helyezetet" jelent. A magyar megnevezés sem kevésbé beszédes: elöljárószó. A szófaj neve olyan találó, hogy ezzel már sokmindent meg is tudtunk róla: ezek szerint ugyanis a prepozíció olyan szófaj, amely valami előtt áll. Pontosabban így kell megjegyezned:

A prepozíció olyan szófaj, amely főnevek vagy főneves szószerkezetek előtt áll, arra vonatkozik.2. A prepozíció nyelvtani jelentése

Olyan értelemben nincs jelentése, ahogy a főneveknek vagy az igéknek van. A prepozíciók nyelvtani kapcsolatokat jelentenek. Ebben hasonlatos a magyar nyelvben használt ragokhoz és más toldalékokhoz. Elég nehéz megmondani a magyarban is, mit jelentenek a -hoz, -ba, -tól, -ként és hasonló toldalékok. Ami az angolban prepozícióval van kifejezve, az a magyarban (a legtöbbször) valamilyen toldalékkal. Nézzünk meg néhány példát:

 1. to the city
  a városba
 2. with milk
  tejjel
 3. on the table
  az asztalon
 4. in my bag
  a táskámban
 5. for Betty
  Bettynek

Néha nem toldaléknak, hanem valamilyen névutónak felel meg a magyarban az angol prepozíció. Néha sem ez, sem az, hanem valami teljesen más szerkezettel fejezi ki a magyar a nyelvtani jelentést, a kapcsolatot. Lássunk ezekre is példát:

 1. under the table
  az asztal alatt
 2. in ten minutes
  tíz perc múlva
 3. to my knowledge
  tudomásom szerint
 4. somewhere over the rainbow
  valahol a szivárványon túl / valahol túl a szivárványon [emlékszel a nótára?]

3. A prepozíció használata és szórendi helye

A fenti példákból már ki is derülhetett, de külön is érdemes felfigyelni rá: az angol prepozíció az egész főnévi szerkezetet megelőzi, amelyre vonatkozik. Az alábbi példákban szögletes zárójelek közé fogtuk az illető főnévi szerkezetet.

 1. with [a little fresh milk]
  [egy kis friss tej]-jel
 2. for [your new Australian friend]
  [az új ausztrál barátod]-nak
 3. in [your awfully dirty small flat]
  [a szörnyen piszkos kis lakásod]-ban

A prepozíciók után a névmás tárgyesetben szerepel

Azért beszélünk csak a névmásokról, mert a többi szófajnak nincsenek nyelvtani esetei. A névmások még megtartották ezt a díszt magukon (a többit is ragozta az angol pár száz éve még), ezért a szabály őket érinti. Mint alább:

 1. for me / for him / for them
  nekem, neki (hímnem), nekik
 2. for whom?
  kinek?

Aminek nincs tárgyesete, az természetesen nem változik: for it, for you.

4. Az egyes prepozíciók jelentése

Ez itt egy nesze-semmi-fogd-meg-jól résznek tűnik, de nagyon fontos közlendője van, ez: az egyes prepozíciókat nem lehet önállóan tanulni. Ha belegondolsz, ez így van a magyar toldalékokkal is. Mit mondanál arra, ha egy magyart tanuló ember azt kérdezné, mondd már el neki, mit jelent a -nak/-nek? Hát mondd neki azt, hogy majd használat közben a példákból megtanulja, mert ezer meg egy dologra használjuk. (Elment katonának, ez jó lesz ide dísznek, Marinak küldtem SMS-t, úrnak képzeli magát - hogy csak néhány, teljesen eltérő használatot említsünk, de ebből már látszik, hogy képtelenség "megmondani, hogy mit jelent a -nak/-nek".)

Hasonlóképpen működik ez az angolban is. Egy és ugyanazon prepozíciót (merthogy nagyon gazdaságos a nyelv rendszere) sok-sok különféle dolog kifejezésére használunk. Az in például alkalmas térbeli elhelyezkedésre, ha bennfoglaltatik a dolog egy másik dologban, aztán használható időmeghatározásra, amikor azt mondjuk, mennyi idő múlva, használható valamilyen mód kifejezésére, és még sok-sok egyéb jelentés kifejezésére is. Ezeket nem érdemes a prepozíció címszónál tanulni. Azt szoktuk csinálni, hogy megjegyezzük, hogy a "valamennyi idő múlva" jelentést az angol kifejezi az "in ... minutes/hours etc." szerkezettel - és isten őrizz, hogy ebből valaki azt a következtetést vonja le, hogy az in jelentése ez volna. Az in többek között ilyen célra is használható - de ez egy lényegtelen dolog, a nyelvtanulásban inkább arra van szükség, hogy el tudd mondani, hogy "valami 3 héten belül lesz", nem pedig arra, hogy felsorold a megfoghatatlan in használati köreit.

5. A prepozíciók "fordításai" avagy magyar megfelelői

Senkit nem kárhoztatunk amiatt, hogy a nyelvtanulás során minden elképzelhető idegen nyelvi elemet azonnal anyanyelvére akar fordítani, hiszen ez természetes reakció, a tinédzserkorból kinőtt nyelvtanulók esetében kiváltképp. Csupán azt mondjuk, hogy csínján bánj vele! Sőt, az se rossz, ha teljesen leszoksz róla, bár ez vidám kis tanácsnak tűnik.

A lényeg most ez: a prepozícióknak nem lehet magyar megfelelőt találni. Gondolj bele, ez teljesen logikus dolog, és minden eddigiből egyenesen következik. Azt mondtuk, hogy a prepozíciók a magyarban leginkább toldalékoknak felelnek meg. Ez a leginkább máris aggasztó, de menjünk tovább! Azt is láttuk, hogy mind a magyar, mind az angol (gondolhatod, hogy az összes többi nyelv is) ugyanazt a nyelvi elemet száz meg száz dologra felhasználja. Az angol is például a for prepozíciót, meg a magyar is például a -nak/-nek toldalékot. Ha a for prepozíciót a this is a present for Mary példa alapján -nak/-nek-ként írod ki a szótáradba ("ez ajándék Marinak") és úgy jegyzed meg, akkor igen nagy baj van, mert a for még használható úgy is, hogy "valamennyi ideig", a magyar /-nak/-nek viszont nem. És fordítva is: az úrnak képzeli magát angol fordításában semmiféle for-nak helye nincs, pedig a magyarban ott a -nak.

Mi tehát a teendő? - Amit fentebb már leírtunk: majd használat közben tanuld meg a szerkezeteket. Azt tanuld meg, hogy "lám, ennek a dolognak a kifejezésére ilyen meg ilyen prepozíciót használ az angol" - ne pedig fordítva, hogy ti. ezt meg ezt a prepozíciót ilyen meg ilyen dolgokra lehet felhasználni. Ez utóbbi kérdést feszegessék csak a szótárírók, ők ugyanis kénytelenek felvenni olyan szócikket is, hogy for, to, into, at és a többi. Más értelme nincs ennek a megközelítésnek.

Még egy tanács: mivel a prepozíció nyelvtani, logikai jelentést hordoz, képtelenség szótárból tanulni őket. Ne is tedd! Ha valamelyik prepozíciót nem ismered, vagy egy prepozíciós szerkezet értelmezése gondot okoz, sürgősen fordulj szakemberhez (aki esetünkben nyelvtanár kell legyen)!


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A friend in need is a friend indeed - ez közmondás, ami olyasmi, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát.