Tankönyv

Az angol igeidők - összefoglaló a szabályokról

1. Bevezető

Az alábbiakban az angol igeidők formáját és használati szabályait foglaljuk össze. Ez a táblázat leginkább emlékeztetőként használható, az egyes igeidőkről sokkal részletesebb oktatóanyagokat találsz honlapunkon.

Az angol nyelvben négy fajta igeidő van: egyszerű (simple), folyamatos (continuous), befejezett (perfect) és befejezett-folyamatos (perfect-continuous). Ezeket foglaljuk össze alább.

Aki nem most kezdi az angol nyelvi tanulmányait, az emlékezhet rá esetleg, hogy a régimódi angol tankönyvekben és nyelvtankönyvekben azt írják, hogy az angolban 12 igeidő van (sőt, olykor 16, 24 vagy 32, neadjisten 48 igeidővel számol egy-egy túlbuzgó szerző). Ma már számos modern tankönyv úgy tanítja, és természetesen mi is ezen az állásponton vagyunk, hogy ez nem igaz. Fontos logikai és elméleti tény, hogy az angolban mindössze 4 fajta igeidő van. Mind a négynek van jelen és múlt ideje, továbbá mind a négyet használhatjuk különféle segédigék (például a WILL, CAN, MAY, SHOULD stb. stb.) felhasználásával is. Következésképpen a WILL segédigét tartalmazó mondatokat nem tekintjük különálló igeidőknek - csakúgy, ahogyan pl. a MAY segédigét tartalmazó mondatokat sem nevezzük különálló igeidejű mondatoknak. Mindebből az következik, hogy az angolban nincs jövő igeidő (ahogy pl. a magyarban sincs). Erről részletesebben külön oktatóanyagainkban olvashatsz.

Lényeges, hogy az egyes igeidőkre vonatkozó szabályok többé-kevésbé módosulhatnak, ha az igeidőt múltban használom. Sok különleges, egyedi szabályt kihagytunk ebből a felsorolásból.2. Az igeidők

2.1 Egyszerű igeidő

Az ige formája egyszerű (innen az igeidő neve). Egyes szám 3. személyben, jelen időben egy S toldalék van rajta, múlt időben minden szám minden személyben az ige múlt idejű alakja szerepel.

2.1.1 Ismétlődő események

 1. My friends often come to see me at weekends.
  A barátaim gyakran eljönnek hozzám hétvégeken.
 2. I went to university in Sopron.
  Sopronban jártam egyetemre.
 3. You should go to see a dentist at least once a year.
  Legalább évente egyszer el kellene menned fogorvoshoz.
 4. John will work for a new company from next year.
  John egy új cégnél fog dolgozni a jövő évtől kezdve.

2.1.2 Egyszeri esemény ténye

 1. I went to see my mother-in-law last Sunday.
  A múlt vasárnap elmentem az anyósomhoz.
 2. What did you read in the news?
  Mit olvastál a hírekben?
 3. May I sit down here?
  Leülhetek ide?

2.1.3 Állapot leírása

 1. I like milk.
  Szeretem a tejet.
 2. John would like a glass of wine.
  John egy pohár bort kér.
 3. I hated school when I was young.
  Utáltam az iskolát kiskoromban.

2.2 Folyamatos igeidő

Az ige minden esetben ING toldalékkal szerepel, előtte pedig a létige (be) megfelelő ragozott formáját használjuk (am, is, are, was, were).

2.2.1 Adott időpontban éppen zajló esemény

 1. I am sitting here on the balcony and thinking of you.
  Itt ülök a balkonon és rád gondolok.
 2. What were you doing when I called you?
  Mit csináltál éppen, amikor telefonáltam neked?
 3. Terry may be sleeping now.
  Lehet, hogy Terry most alszik.
 4. I wouldn't be sitting here, if I were you.
  Én a helyedben most nem üldögélnék itt.
 5. We were all sleeping at 4 in the morning.
  Mindannyian aludtunk hajnali négykor.
 6. I will be working at 5 tomorrow.
  Holnap 5-kor dolgozni fogok éppen.

2.2.2 Adott időszakban, ideiglenesen fennálló ismétlődés

 1. What are you working on nowadays?
  Min dolgozol manapság?
 2. I was working for an American firm when I met Judy.
  Egy amerikai cégnél dolgoztam, amikor megismerkedtem Judyval.
 3. They may be having a hard time these days.
  Mostanság nehéz napokat élhetnek át.

2.2.3 Ismétlődő esemény érzelmi többlettel

 1. You are always shouting.
  Te folyton kiabálsz!
 2. Jack is never helping me in the kitchen.
  Jack soha nem segít nekem a konyhában!

2.2.4 Közeli jövőben bekövetkező esemény

 1. What are you doing tonight?
  Mit csinálsz ma este?
 2. We went to bed early because we were leaving early the following morning.
  Korán lefeküdtünk, mert másnap reggel korán indultunk.

2.3 Befejezett igeidő

A mondat tartalmaz egy have segédigét a megfelelő formában (have, has, had), az ige pedig past participle ("harmadik") alakban szerepel.

2.3.1 Szituáció kifejezése a szituációt eredményező esemény megnevezésével

 1. I've eaten all the chocolate.
  Megettem az összes csokit.
 2. Mike hadn't arrived in time, that's why we missed the train.
  Mike nem érkezett meg időben, ezért késtük le a vonatot.
 3. You will have heard about this film.
  Biztos hallottál már erről a filmről.

2.3.2 Események összegzés

 1. How many times have you been abroad?
  Hányszor voltál már külföldön?
 2. I've tried to call him several times but I still haven't reached him.
  Már többször próbáltam hívni, de még nem értem el.
 3. I've never seen such a cheeky person.
  Még soha nem láttam ilyen szemtelen embert.

2.3.3 "Már egy ideje" - ha az ige nem tehető folyamatosba

 1. I've known Mary for at least ten years now.
  Már legalább tíz éve ismerem Maryt.
 2. I've always wanted to try this cake.
  Mindig is meg akartam kóstolni ezt a sütit.
 3. How long had you known him when you married him?
  Mióta ismerted már, amikor férjhez mentél hozzá?

2.4 Befejezett-folyamatos igeidő

Mivel az igeidő a befejezett és a folyamatos keveréke, ezért mindkét igeidő formai jegyei szerepelnek benne: a have segédige a megfelelő formában, a be ige harmadik alakban, a főige pedig ING-toldalékos alakban.

2.4.1 Már egy ideje - idő összegzése

 1. How long have you been waiting?
  Mióta vársz?
 2. He had been working for the company for 25 years when he retired.
  25 éve dolgozott már a cégnél, amikor nyugdíjba ment.

2.4.2 Szituáció magyarázata egy azt kiváltó eseménnyel

 1. I'm very tired, I've been working all day.
  Nagyon fáradt vagyok, egész nap dolgoztam.
 2. We had been running, that's why we were so exhausted.
  Futottunk, azért voltunk annyira kimerültek.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | on the contrary - ellenkezőleg. (Ha az imént mondott dolognak épp az ellenkezőjét állítod)