Tankönyv

Present Simple vs Continuous (Folyamatos és egyszerű jelen)

Ebben az oktatóanyagban a két igeidő közötti különbséggel foglalkozunk. Feltételezzük, hogy már tanultad mindkét igeidőt, így az egyes igeidők alapvető jellegzetességeit itt nem tárgyaljuk.

Nézzük meg az alábbi táblázatot! Ugyanazt az eseményt találod meg folyamatos jelenben és egyszerű jelenben megfogalmazva, a mondatok alatt pedig rövid leírást arról, hogy milyen jellegzetesség miatt használjuk benne éppen azt az igeidőt, amelyikben van.

Folyamatos Egyszerű Magyarul

1. I am studying English at the moment.
(A jelen pillanaról szól.)

I study English at an online course.
(Ismétlődés, szokás)
Angolt tanulok...
2. Sam is staying at an expensive hotel.
(Jelenleg, a mostani külföldi útján.)
Sam stays at expensive hotels when he goes abroad.
(ismétlődés, szokás)
Drága szállodában száll meg
3. We are going to cinema tonight.
(Ma estére vonatkozik csupán)
We often go to cinema at weekends.
(Hétvégékről szól, ismétlődés)
Moziba megyünk
4. We are working a lot this week.
(Csak erről a hétről van szó: ideiglenesség)
We usually work a lot, we never finish before 6 pm.
(Általánosság, szokás)
Sokat dolgozunk
5.

Sue is always abroad in summer.
(Ismétlődés, szokás)

Sue is abroad now.
(jelen pillanat)

Külföldön van
7. Sue is always shouting with me!
(ismétlődő esemény érzelmi viszonyulás kifejezésével)
Sue always shouts with everyone.
(a szokás tényszerű közlése)
Mindig kiabál

A fenti mondatpárokból az alábbi tanulságokat tudjuk leszűrni:

1. A folyamatos jelen a jelen pillanatra, míg az egyszerű jelen ismétlődésre, szokásra használható.

2. A jelen pillanatot úgy is értelmezhetjük, hogy nem ténylegesen egyetlen "pillanatról" beszélünk, hanem a jelenlegi helyzetről: például egy nyaralás ideje az igeidő szempontjából jelen pillanatnak számít - tehát folyamtos jelent használunk a kifejezésére. (Az egyszerű jelent használó mondat itt is szokást, ismétlődést jelent, tehát újat nem mond az előzőhöz képest.)

3. A folyamatos jelen egyszeri eseményre, méghozzá közeljövőbelire is utalhat. Az egyszerű jelent használó mondat itt sem mond újat: ismét szokást fejezünk ki vele.

4. A folyamatos jelen akkor is használatos, ha a kifejezendő esemény ismétlődik ugyan (nem egyszeri eseményről van szó, hiszen egész heti munkáról szól), ám ez mégsem hagyományos értelemben vett szokás, hanem a jelen pillanat "körüli" időszakra vonatkozik. Nevezhetnénk ideiglenesen ismétlődő eseményeknek is. Az egyszerű jelennel kifejezett esemény egyértelműen általános szokást, valamiféle állandóságot jelent, ezzel szemben ha folyamatos jelennel mondom ugyanazt, akkor abból azt is lehet tudni egyúttal, hogy normális körülmények között nem így szokott lenni - esetünkben általában nem szoktunk ilyen sokat dolgozni, csak ezen a héten.

5. Ennél a pontnál a folyamatos jelen ki van hagyva, az egyszerű jelen oszlopában pedig két mondat is szerepel: úgy tűnik, ennél teljesen mindegy, hogy az esemény a jelen pillanatról szól, vagy pedig ismétlődésről. Logikai, nyelvtani szabályok alapján a második, a jelen pillanatról szóló mondatot igenis folyamatos jelennel kellene mondanunk (hiszen a jelen pillanatot azzal fejezzük ki), ám az ige (to be) nem tehető folyamatos igeidőkbe (legalább is normális esetben nem). Van még néhány ilyen igénk, erről a "Folyamatost kerülő igék" című oktatóanyagunkban olvashatsz.

6. Ez érdekes eset, hiszen mindkét igeidővel ugyanazt az eseményt írom le: mindkét esetben szokásról, ismétlődésről van szó. A lényeges különbség azonban a beszélő hozzáállása: ha valamilyen érzelmi többletet, érzelmi viszonyulást akarsz kifejezni az ismétlődő eseménnyel, a szokással kapcsolatban, akkor folyamatos jelenbe teheted a mondatot, s ebből tudni fogják, hogy valamilyen, de általában negatív érzelemmel viszonyulsz a kifejezett szokáshoz.

Példák

Nézzünk most meg egy tipikus nyelvtani tesztet, és azon keresztül vizsgáljuk meg a két igeidő közötti különbséget!

Feladat: Tedd a zárójelben szereplő igéket a megfelelő igeidőbe és írd be a mondat kihagyott helyére!

  1. My brother Joe _______ to university. He wants to be a doctor. (go)
  2. Usually, I ________ some tea for breakfast. (drink)
  3. Everyone in my family ________ pop music. (love)
  4. What _______ tonight? Would you like to come to cinema? (do)
  5. It __________ a lot nowadays. (rain)

Mint általában az ilyen feladatoknál, itt is azzal kell kezdeni a megoldást, hogy az illető mondatot először értelmezni próbáljuk, megnézzük, van-e a mondatban olyan körülmény, amely egyértelműan arra utal, hogy valamelyik igeidőt kell preferálnunk a másikkal szemben. (Ezt persze egészen biztosra is vehetjük, hacsak nem feltételezzük, hogy a tesztkészítő tehetségtelen módon írta meg a feladatot.)

1. Két mondatból áll - és ez máris arra sarkallja az embert, hogy azt gondolja, a második mondatban van valamilyen lényeges információ, ami a megoldáshoz vezet (különben minek írt volna annyit a teszt készítője fölöslegesen? - Ámbár résen kell lenni, magasabb szinten elképzelhető, hogy a félrevezetés határozott szándékával írtak többet a kelleténél.) Az első mondat valahogy így festene:

Fivérem, Joe egyetemre (jár? megy éppen?)

Persze a kettő közötti választás pontosan megfelel a két igeidő közötti különbségnek. Ha folyamatosba teszem, akkor "megy éppen az egyetemre", ha pedig egyszerű jelenbe, akkor "egyetemre jár". A válasz a második mondatban van, ami azt mondja: "Orvos akar lenni." Nyilván nem így folytatnám, ha azt akarnám mondani, hogy éppen úton van az egyetem felé. Marad tehát az egyszerű jelen: egeytemre jár, merthogy orvos akar lenni: goes. Persze ügyelni kell a megfelelő formára, itt például az egyes szám 3, személy S toldalékára.

2. Magyarul ilyesminek kell lennie: általában iszom egy kics teát reggelire. Mivel "általában", és mivel semmi egyéb mellékes körülményt nem látunk ezen túl a mondatban, ezért egyértelmű a megoldás: szokást kell kifejezni, amit pedig egyszerű jelennel tudunk: drink .

3. Magyarul ugye ilyesmi: a családomban mindenki imádja a könnyűzenét. Ez ugye nem jelen pillanatra vonatkozik, nem is egyszeri jövőbeli esemény, és nem is ideiglenes ismétlődés. Marad tehát az egyszerű jelen, mégpedig annak okán, hogy nem "mozgalmas" eseményről, állapotról van szó (további információt az egyszerű jelennél olvashatsz róla): loves. Mivel az "everyone" egyes szám 3. személyt vonz, ne feledd az S toldalékot!

4. "Mit csinálsz ma este? Nem akarsz moziba jönni?" - ez semmiképp sem szokás, igaz, nem is a jelen pillanatban játszódó esemény. De a folyamatos jelennél ilyen is van: közelfövőbeli egyszeri esemény, és akkor meg is van a megoldás: are you doing - a formára ügyelni kell, egyeztetni is kell a YOU-val, és persze a szórendet is helyesen kell megalkotni, kérdésről van szó!

5. "Mostanában sokat esik az eső" - ez ismétlődő esemény. De ne hamarkodjuk el, ettől még nem biztos, hogy egyszerű jelen: hiszen ott van az a "nowadays", ami egyértelművé teszi, hogy nem általános szokásról, általános ismétlődésről van szó, hanem csak ideiglenesről. Ez pedig a szabályaink szerint folyamatos jelen, tehát: is raining.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Az "Isten ments" pedig így néz ki angolul: Heaven forbid.